Ganesh Vandana Lyrics

Ganesh Vandana Lyrics देवा लम्बोदर गिरजा नन्दना,देवा पूर्ण करो मनोकामना, देवा सिद्ध करो सब कामना,देवा लम्बोदर गिरजा नन्दना, तू दुःख …

Read moreGanesh Vandana Lyrics