Ka Tan Lawmna Lyrics

Ka Tan Lawmna Lyrics

Kumpui Sul Veiin Hunte An Her Liam A,
Sikni Eng Mawiten, Aw, A Her Chhuak E;
Zan Daifimte Leh Zantiang Siar Eng Nen,
Lalpian Hun Lawmawm Mawiten A Her Chhuak E.

Zaleng Nautuaite Silhpuan Mawitin Te Nen,
Kaina Run An Bel Hlimten Zai An Vawr E;
Behtlehem A Nau Thar Lo Piang Chu Lawmin,
Dawn Lem Neilovin, Aw, An Her Siau E.

*Aw, A Riang Ngei E, Riahrun Chang Lo Lal Isua,
Ka Phal Thei Love A Zalnan Ranthleng Mai Maw?
Chhingkhual Kar Hla Zingah Maw?
Lawmtu Reng A Nei Lo Ve.

**Aw, A Ropui Ngei E, Vanmiten Ui Mahse,
Chhingmittui Far Chungin An Thlah Liam E;
Van Mite Zai Ri Chuan Bethlehem Dai Reha,
Lalthar Lo Piang A Chu An Rawn Puang E,
Chu Zan Hla Mawi Ri Chu Aw.. Ka Tan Lawmna.

Dawn A Tam Tahna Mai An Ka Phal Thei Lo,
Vanlal Thinlaina Ti Zual Tur Reng An Maw?
He Hun Tawite Hi, Amten I Chen Tak Le?
Dam Hian I Ring Em Hmangaihtu Thinlai?

Aw, A Ropui Ngei E, Vanmiten Ui Mahse,
Chhingmittui Far Chungin An Thlah Liam E;
Enteh, Ariang Ngei E, Khawvel Sual Kalpuitu Saw!
A Nghak Che A Hmangaihna I Chan Let Hun Tur
Hetiang Em A Hmangaihna Aw..I Hnar Ang Maw?

Leave a Comment