Lam Dun Ila Lyrics

Lam Dun Ila Lyrics

Zan Mu Chhin A Har,
Mitthlaan I Cham,
A Rem Si Lo Lendun Hi
Di Pawmlai Nei Mah La,
Ban Zai Rel I Har,
Nuihmawi, I Mawi Ngei E,
Ka Lawmpui Che, Mahse, Nat Chang A Tam,
Theih Chang Ve Se…

Aw, Mengmawi, Min En La,
Ka Banah Kaiin Lam Dun Ila,
Ka Suihlunglawm A Kim Ngei Ang,
Nang Nena Lendun Hi Ka Duhaisam,
Rimawi Tingtang Nen,
Nang Nen Lam Dun Ila.

Engtin Ngai Ang Maw?
Thinlaian I Cham,
Hlan Che Ila Ka Dawn Lungruk,
Thinlai I Luah Zo Ngei,
I Ankanem, Aw, A Mawi Ngei,
Lam Dun Ila Chhawrthlaeng Hnuaiah,
Mahse, A Rem Mawlh Si Lo,
Hlimten In Lengdun Hmuh Changin,
Beisei Bo Ka Lawmpui Che,
Mahse, Tah Chang A Tam,
Theih Chang Ve Se…

Aw, Mengmawi, Min En La,
Ka Banah Kaiin Lam Dun Ila,
Ka Suihlunglawm A Kim Ngei Ang,
Nang Nena Lendun Hi Ka Duhaisam,
Rimawi Tingtang Nen,
Nang Nen Lam Dun Ila,
Lam Dun Ila…

Aw, Mengmawi, Min En La,
Ka Banah Kaiin Lam Dun Ila,
Ka Suihlunglawm A Kim Ngei Ang,
Nang Nena Lendun Hi Ka Duhaisam,
Rimawi Tingtang Nen,
Nang Nen Lam Dun Ila.

Leave a Comment