Mara Ghat Ma Birajta Shrinathji Lyrics

Mara Ghat Ma Birajta Shrinathji Lyrics

म्हारां घट मा बिराजता ,
श्रीनाथजी , यमुनाजी , महाप्रभुजी ।
म्हारु मनड़ो छे गोकुल वनरावन ,
म्हारां तन ना आँगणियां मा तुलसी ना वन,
म्हारा प्राण जीवन,
म्हारां घट मा बिराजता ,
श्रीनाथजी , यमुनाजी , महाप्रभुजी ।

म्हारु मनड़ो छे गोकुल वनरावन ,
म्हारां तन ना आँगणियां मा तुलसी ना वन,
म्हारां प्राण जीवन,

म्हारां आतम ना आंगणे, श्री बालकृष्णजी
म्हारी आँखों विशे , गिरधारी रे धारी
म्हारु तन मन गयु जेने , वारी रे वारी ,
म्हारां श्याम मुरारी

म्हारां प्राण थकी , म्हाने वैष्णव व्हाला
नित करता श्रीनाथजी ने , काला रे व्हाला
म्हें तो वल्लभ प्रभुजी ना किन्हा छे दर्शन ,
म्हारो मोही लिन्हों मन

हूँ तो नित्य विठ्ठल वर नी , सेवा रे करु
हूँ तो आठ समा के री , झाँकी रे करु
मैं तो चितडू श्रीनाथजी रा , चरण धरयू ,
जीवन सफल करयू

म्हारां अंत समय की रे , सुनो रे अरजी,
ले जो श्रीजी बाबा शरणां मां, दया रे करी
म्हाने तेडावे यम के रा , कदी ना आवे ,
म्हारो नाथ तेडावे

Mara Ghat Ma Birajta Shrinathji Lyrics

Leave a Comment