Pangpar Lyrics

Pangpar Lyrics

I Hmangaih Zin Kawng Zawh A Zimin A Bumboh,
Hmangaihtu Nei Lo Va Inngaiin;
Chhunni I Vui, Tlai Tla I Thlir Liam,
Hringnun Dan Leh Hrai Bosalin,
Tu Dang Ngai Lo Va Leng Dunin,
Ka Nihna Ang Ang Hian Min Pawm La,
Kei Paw’n I Nihna Ang Angin Ka Pawm Nang Che.

Zawhna I Nih Chuan Kei Chu Chhanna Ka Ni,
Zai Mi I Nih Chuan Kei Chu Rimawi,
I Tan Ka Awm Reng Tih Hi Hria La Ka Duh,
Eng Hianin Nge Maw I Suihlung Ti Hnur?
I Tan Ka Awm Reng Eee… I Tan Ka Awm Reng E,
I Tan Ka Awm Reng Eee… I Tan Ka Awm Reng E.

I Chaklohnaah Hian Chakna Ka Hmu A,
I Famkim Lohna Hian A Ti Famkim Che,
Ka Tawngkam Thiamna Paw’n A Sawifiah Zo Lo,
Eng Ti Kawng Zawng Paw’n,
Ka Hmangaih Lo Thei Lo Che.

I Riangin I Mal Lo Tih Hi Hria La,
Beidawng Ngai Suh Aw,
Hmangaihtu I Nei Khuanu Leh Keimah.

Khuai I Nih Chuan Kei Chu Pangpar Ka Ni,
Damlo I Nih Chuan Kei Chu Damna Run,
Hlim Leh Lungngaihnia I Bula Awm Reng Tur.

Leave a Comment