Radha Dhundh Rahi Kisine Mera Shyam Dekha Lyrics

Radha Dhundh Rahi Kisine Mera Shyam Dekha Lyrics

राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा,
श्याम देखा घनश्याम देखा,
ओ बंसी बजाते हुए,
ओ राधा तेरा श्याम देखा।।

राधा तेरा श्याम हमने,
मथुरा मैं देखा,
बंसी बजाते हुए,
ओ राधा तेरा श्याम देखा।।

राधा तेरा श्याम हमने,
गोकुल मैं देखा,
गैया चराते हुए,
ओ राधा तेरा श्याम देखा।।

राधा तेरा श्याम हमने,
वृन्दावन मैं देखा,
रास रचाते हुए,
ओ राधा तेरा श्याम देखा।।

राधा तेरा श्याम हमने,
जतीपुरा मैं देखा,
गोवर्धन उठाते हुए,
ओ राधा तेरा श्याम देखा।।

राधा तेरा श्याम हमने,
सर्वजगत मैं देखा,
राधा राधा जपते हुए,
ओ राधा तेरा श्याम देखा।।

राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा,
श्याम देखा घनश्याम देखा,
ओ बंसी बजाते हुए,
ओ राधा तेरा श्याम देखा।।

Radha Dhundh Rahi Kisine Mera Shyam Dekha Lyrics

Leave a Comment